ערר על תשריט חלוקה 92/96-1

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 135/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על תשריט חלוקה 92/96-1
מספר: 135/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תשריט חלוקה 92/96-1

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19384חלק33-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017118/07/2012