ערר עלהחלטת הוועדה המקומית לסירוב פיצול יח"ד דיזנגוף 278 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3516/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: ערר עלהחלטת הוועדה המקומית לסירוב פיצול יח"ד דיזנגוף 278 ת"א
מספר: 3516/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים פנימיים הכוללים חלוקת דירה לשתי יח"ד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודיזנגוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6956חלק1
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות77402/12/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות76301/07/2002