ערר עקב אי רצון לאמץ החלטת בית המשפט עקב תכנית ש/במ/215/ג'

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 05/ 121/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר עקב אי רצון לאמץ החלטת בית המשפט עקב תכנית ש/במ/215/ג'
מספר: 05/ 121/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11231חלק26, 230
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ במ/ 215/ גגבעת עדן, זכרון יעקב.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200503411/08/2005