ערר עקב אישור תכנית ג/ד/991/ג' עוקף קריות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 06/ 178/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: ערר עקב אישור תכנית ג/ד/991/ג' עוקף קריות
מספר: 06/ 178/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11592חלק109
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/07/2011