עררעל היטל ההשבחה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 818/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: עררעל היטל ההשבחה
מספר: 818/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על היטל השבחה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17116חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003213/06/2010