פאב קיבוץ נירים

תוכנית 7/ 03/ 107/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פאב קיבוץ נירים
מספר: 7/ 03/ 107/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
2. שינוי יעוד משטח לבנייני משק לאזור מסחרי המיועד לפאב ולמטווח ירי.
3. קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
4. קביעת הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולנירים

תיאור המיקום:
מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100327חלק2930
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 107/ 2קיבוץ ניריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3408. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים11/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 954. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח18/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה16/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/02/2006
קבלת תכנית27/12/2005