פארק "הדרך אל העיר" - אזור יער ההגנה, הרי ירושלים בין אבו גוש וכביש נטף

תוכנית מי/ 994

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק "הדרך אל העיר" - אזור יער ההגנה, הרי ירושלים בין אבו גוש וכביש נטף
מספר: מי/ 994
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. דיוק ופרוט של מתחמי יער מקומייים הכלולים בתמ"א/22. פרוט התכליות, השימושים והפעילות היערנית למתחמים אלה.
2.אפיון והגדרת מתחמי יער קיים שאינם כלולים בתמא/ 22 וסיווגם עפ"י הגדרות תמא/ 22 .
3. שינוי יעוד שטחים פתוחים המוגדרים כאזור חקלאי (לפי מי/ 200) - למתחמי יער בסיווג והגדרה תואמת לשטחי תמ"א/ 22.
4. מגבלות ועקרונות שימור ופיתוח השטחים הפתוחים הכלולים בתכנית זאת.
5. הגדרה וקביעה של מערכת דרכי יער, נוף וטיילות במתחמי יער וכן, שערי כניסה למתחמים מדרכים ציבוריות - ארציות, אזוריות ומקומיות. יעוד שטחים לדרכי רכב לתחזוקה , שרות בטחון ובטיחות ועבור חרום והצלה ממסילת הברזל . הנחיות ומגבלות לפיתוח חניות לרכב במתחמי יער.
6. הגבלה והגדרת תנאים למעבר תשתיות ומתקני תשתיות תת קרקעיות ועיליות חוצות במתחמי יער.
7. הגדרה וקביעה של מוקדי הוקרה ביער.
8. הגדרה וקביעה של פעולות ממשק מותרות בשטחי יער.

עיקרי ההוראות:
1. התויה מדויקת של גבולות שטחי היער לסוגיו .
2. הוראות לפעילות יערנית מותרת בסוגי היער השונים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודה

תיאור המיקום:
הרי ירושלים אבו גוש במערב ומבשרת ציון במזרח , נחל כפירה בצפון וכביש מס' 1 בדרום .
קואורדינטה X 211/000
קואורדינטה Y 635/000
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29551חלק1-4, 23-26
29553חלק17-19
29555חלק20-21
29556חלק11
29557חלק12, 2128
29904חלק3
29905חלק7, 9, 14, 326, 8, 13, 31, 38
29906חלק5, 8-9, 18, 20-22, 24, 2611, 16
29907חלק6-8, 10, 145, 9, 11, 15-18
29908חלק16-171-2, 5-15, 18-19, 21-22
30301חלק1
30302חלק2-3
30303חלק2
30318חלק1
30320חלק2-31
30321חלק1-2, 12
30322חלק7, 11, 14-15, 21, 46, 60
30330חלק31, 4
30331חלק211, 3-4, 19
30446חלק3, 22-231-2
30484חלק10, 13-141, 3-4, 7-9, 15, 18
30486חלק1-13, 20, 31-44, 46, 95-99, 184, 186, 191, 19314-17, 21-23, 45, 47-49, 60, 63-64, 67-68, 75, 100-103, 181-182, 185, 187-190
34489חלק3-4, 11, 13, 15, 171-2, 5-8, 10, 12, 14, 16
34490חלק15-16, 211-8, 10-14, 17-20
34491חלק51-2, 4, 6-7, 12, 17, 19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהביטול
תוכניתמי/ 915תוספת מגרשים לבניה להרחבת קיבוץ קרית ענבים.שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתתל/ 16כביש 1כפיפות
תוכניתתתל/ 24מערכת מים חמישית לירושליםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/07/2012תאריך פרסום: 11/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6444. עמוד: 5205. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים29/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/06/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות15/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6764. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2011. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית11/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/10/2009
קבלת תכנית30/05/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה