פארק אטרקציה נושאי משולב, יבניאל

תוכנית ג/ 13663

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק אטרקציה נושאי משולב, יבניאל
מספר: ג/ 13663
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מחקלאות לשפ"פ לשירותי נופש ותיירות.
ב. עדכון והוספת שימושים בהתאמה לתמ"א/ 31 ותמ"א/ 13 חלק ב' רצועה עורפית א' ו-ב ' ותמ"מ /2/ 9 ( מאושר להפקדה) על ידי הקמתמתקנים לשירותי תיירות ונופש בין הית :- ייעור, גינון, בריכות מים, מתקני קמפינג, ספורט אווייר + מנחת למטוסים קלים, פינת חי, רכיבה על סוסים, אמפי פתוח, מצללות, מתקני שירותים , כביש גישה, דרכים וחניה. שטח מתקנים בנויים מתחת לשפ"פ. שטח סככות לשירות מטוסים קלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17374חלק4-72
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/08/2006
החלטה בדיון בוולק"ח20/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2004
קבלת תכנית24/12/2002