פארק אטרקציות אילת החוף הצפוני

תוכנית 2/ 03/ 114/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק אטרקציות אילת החוף הצפוני
מספר: 2/ 03/ 114/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם לאטרקציות תיירותיות
ע"י שינויים ביעודי הקרקע, קביעת זכויות וחמגבלות בניה
חלקה 104 במגרש 218, 219

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40056חלק218-219
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 114/ 17אילת, חוף צפוני-פארק נופש ימישינוי
תוכנית2/ 03/ 114/ 21החייאת הלגונה - אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/10/2005
קבלת תכנית13/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500910/10/2005