פארק איבים - קק"ל

תוכנית 7/ 03/ 436

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק איבים - קק"ל
מספר: 7/ 03/ 436
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
א. שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח פרק/ יער.
ב. שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למבני ציבור.
ג. שינוי ייעוד משטח חקלאי לדרך.

עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת דרכי גישה לרכב ולהולכי רגל במתחם.
ב. קביעת מקומות מרוכזים לחניות.
ג. קביעת הנחיות ומגבלות בנייה למבני ציבור.
ד. קביעת הנחיות אדריכליות למבנים.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ו. קביעת הנחיות לפיתוח האתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב

תיאור המיקום:
פארק איבים
ליד מרכז איבים- מזרחית לשדרות במועצה אזורית שער הנגב
נ.צ. 162/750, 605/050

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1870חלק9, 12-13, 16, 20, 23, 36
2828חלק10-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 303/ 11מרכז אזורי איביםשינוי
תוכנית7/ 03/ 129/ 1אור הנר והסביבהשינוי
תוכנית7/ 03/ 218/ 2קיבוץ ארזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2020. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים18/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/12/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3165. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים10/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
קבלת תכנית26/07/2001