פארק גשר עד הלום

תוכנית 3/ 02/ 101/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק גשר עד הלום
מספר: 3/ 02/ 101/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת פארק לשמירת אתרים בעלי
ערך הסטורי, לפעילות נופש וטיולים על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת מגבלות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: ?
עד הלום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
182חלק26, 44, 4727, 30-35, 37, 42-43, 45-46, 52, 99
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות03/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/1995תאריך פרסום: 16/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4284. עמוד: 2159. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/1994
החלטה בדיון בהפקדה17/01/1994
קבלת תכנית01/11/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600403/04/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500826/09/2005