פארק התעסוקה על יד צומת אל-על .

תוכנית גז/ 566

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק התעסוקה על יד צומת אל-על .
מספר: גז/ 566
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות מפורטות לאזור תעסוקה ליד צומת אל-על
בהתאם לתמ"מ 3 / 5 על ידי:
א. קביעת ייעודי קרקע לשימושים השונים.
ב. קביעת הוראות, תנאים ומגבלות בניה.
ג. קביעת איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק
התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת

תיאור המיקום:
ישוב: ברקת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4484חלק1-11, 15-18, 22-24, 26, 35, 37-39, 49-52, 61, 78, 122, 124, 127, 130, 133, 138-139, 141-143, 146-149, 152-153, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 173, 175172
4485חלק63-654-6, 46, 50, 62, 66
4486חלק179
4495חלק3712, 20-26, 29-30, 33, 55, 70-71, 74, 78-79, 83, 88-89, 93
5715חלק2, 6, 8, 11-12, 14
5716חלק13, 40, 47, 49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/1997תאריך פרסום: 09/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4475. עמוד: 1170. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים20/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/12/1996
החלטה בדיון באישור תכנית18/12/1996
פרסום להפקדה ברשומות08/09/1996תאריך פרסום: 08/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4440. עמוד: 4682. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 23/08/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/1996
החלטה בדיון בהפקדה20/12/1995
קבלת תכנית29/08/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200701706/08/2007