פארק זכרון יעקב

תוכנית ש/ 1298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק זכרון יעקב
מספר: ש/ 1298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הקמת פארק עירוני בזכרון יעקב, הרחבת שטח למבנים ומוסדות ציבור והקמת חניון ציבורי (משותף) לשני האתרים הנ"ל.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח ודרך.
- שינוי יעוד קרקע משמורת טבע לדרך, לחניה, לשטח ציבורי פתוח ולשטח למבנים ומוסדות ציבור.
- שינוי יעוד קרקע מדרך ומשטח ספורט לשטח למבנים ומוסדות ציבור.
- קביעת שימושים ותכליות, הוראות, זכויות והגבלות בניה, לרבות פיתוח תשתיות ופיתוח סביבתי.
- הסדרת הנגישות לשטח הציבורי ולפארק ובכלל זה הסדרת מעבר עילי להולכי רגל מעל כביש מס' 652.
- הקלה בקו בניין מדרך אזורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבשד יצחק רבין

תיאור המיקום:
מזרחית לדרך רבין ודרומית לאזור התעשיה של "בית-אל" זכרון יעקב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11307חלק5-7, 10, 19-20, 22, 24-25, 29-33, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 11תכנית מתאר זכרון יעקבשינוי
תוכניתש/ 1114קביעת זכויות בניה באתרים המיועדים לבנייני ציבור בזכרון יעקבכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1625. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/11/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות16/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3639. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2007
קבלת תכנית17/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה