פארק יער רמת אדמית

תוכנית ג/ 12659

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק יער רמת אדמית
מספר: ג/ 12659
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
דיוק והתאמה של גבולות יערות עפי תמ"א/22.
תיחום שטח הכולל נוף ייחודי בו ישומרו ויטופחו ערכי טבע, נוף, ותרבות הכוללים יערות, שמורות טבע, שטחי חורש טבע ובתה, אתרים ייחודיים כגון אתרי ארכיאולוגיה, מעיינות, בוסתנים, מצוקים, מחשופי סלע, טרשים, צמחיה וכו'.
יצירת פארק בו יפתח מערך נופש, תיירות וטיילות, תוך מתן ביטוי ליחודיות האזור ומיצוי פוטנציאל הנופש בחיק בטבע הטמון בו.
לייעד שטח לשמורת טבע עפ"י "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה - התשנ"ח - 1998" ולפי חוק התכנון והבניה התשנ"ה - 1995.


עיקרי הוראות התכנית:
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
שינוי יער קיים בפועל המוגדר כשטח חקלאי ליער נטע אדם/ חורש טבעי לטיפוח/ שמורת טבע.
יעוד שטח לפיתוח מוקד שרות יערני לרווחת נופשים ומטיילים והגדרת תנאים למתן היתרי בניה.
יעוד שטחים למערכת דרכי נוף, חניונים, אזורי נופש פעיל וחניית רכב במרחב הפארק וכן מערכת שבילי הולכי רגל ומצפורים.
קביעת הנחיות, הוראות, מגבלות ואיסורים לתכנון וביצוע מערכות תשתית: חשמל ותקשורת, מים, ביוב, ניקוז ופינוי אשפה במרחב הפארק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראדמית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18219חלק117, 10, 15, 17-18, 20, 22
19743חלק12, 22, 26, 43, 53-54
19746חלק13, 17-19
19752חלק126, 8-11, 13
19786חלק81, 4-7, 9-12
19787חלק6, 8, 111-5, 7, 9-10, 12
19788חלק1
19854חלק21, 9, 15
19855חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4457חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 12448קידוח בסתן יקינטוןשינוי
תוכניתג/ 13025מאגר אדמיתשינוי
תוכניתג/ 13576תכנית מתאר ערב אל עראמשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/2007תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1073. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים30/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2007. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות26/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2309. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח21/03/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית26/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2003
קבלת תכנית30/07/2001