פארק לאומי ג'רמק - מירון

תוכנית גנ/ 400

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק לאומי ג'רמק - מירון
מספר: גנ/ 400
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית05/07/1954