פארק מטרופוליני מגורים ב' ג' ש.צ.פ., ש.ב.צ., דרכים ומסחר - דרום מכבית.

תוכנית פת/ 1400

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק מטרופוליני מגורים ב' ג' ש.צ.פ., ש.ב.צ., דרכים ומסחר - דרום מכבית.
מספר: פת/ 1400
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו הינה תכנית מתארית הבאה להגדיר את ייעודי הקרקע הבאים:
פארק מטרופולוני, שטחים לפיתוח עירוני ושטחים לצרכי ציבור הבאים לתת מענה
לשטחים החסרים והנחוצים לחלקה הדרומי של העיר.
כל זאת ע"י:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית ליעודים הבאים:
פארק מטרופוליני
מגורים ב' - צפיפות בינונית.
מגורים ג' - צפיפות גבוהה.
שטחים ציבוריים פתוחים.
שטחים לבנייני ציבור.
דרכים, דרכים משולבות ושבילים לאופניים.
אזור למסחר.
ב. קביעת צפיפות וזכויות בניה - מספר יח"ד ומספר קומות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוה

תיאור המיקום:
דרום מכבית - פתח תקוה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6390חלק17-20, 25, 29-1067, 12-13, 23-24
6391חלק2-8, 10, 14-16, 18-30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/03/2003
קבלת תכנית05/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301724/09/2003