פארק מרוצי סוסים אזור צאלים (באזור מרחבים)

תוכנית 7/ 02/ 478

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק מרוצי סוסים אזור צאלים (באזור מרחבים)
מספר: 7/ 02/ 478
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריעת תכנית מפורטת לצורך הקמת ארקציה תיירותית,
תקשרת בספורט הרכיבה של סוסים,
על ידי פרוט יעודי קרקע וקביעת הנחיות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100205חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/03/2008
קבלת תכנית21/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800324/03/2008