פארק מרכז שלומי

תוכנית ג/ 13915

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק מרכז שלומי
מספר: ג/ 13915
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הקמת פארק עירוני הכולל תאטרון טבעי למופעים, מבוך טבעי, מבני ציבור כגון: במה בנויה, מגדלי פיקוח ובקרה, מחסני ציוד להשכרה, חניות, מזנון ושירותים ציבוריים.
הקמה ופיתוח של מתחם פנאי וספורט המשולב שצ"פ, הכולל משטחי הליכה וריצה, משטחי ספורט פתוח, משטחי החלקה, מתקני משחק לכל הגילאים, תעלות מים, רחבות תצפית, רחבות ריקודים, תחנות מידע, פינות ישיבה, חורשת עצים, שבילים להולכי רגל ואופניים ומשטחים לירידים אומנותיים.


עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי יעוד קרקע מ"תעשיה" ו"שצ"פ", ליעוד קרקע "פארק מרכזי".
2. קביעת התכליות המותרות.
3. קביעת הוראות בניה - קביעת צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
6. קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18221חלק14-15
18319חלק35, 54
18320חלק3, 112, 4-6, 9-10, 12, 71, 76
18322חלק39, 42, 62, 64-6529, 35-38, 60-61, 63, 66-67, 75-76, 86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4459חלוקת מגרשים קבוץ חניתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3405. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/05/2007
החלטה בדיון באישור תכנית30/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2144. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים15/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2006. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח19/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2004
קבלת תכנית14/04/2003