פארק מרכזי אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק מרכזי אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת מתחם מ-11 לשני מתחמים: א' ו- ב'.
מתחם א' - יצירת מסגרת תכנונית להקמת פארק מרכזי,
אזור מלונאות ונופש וקבוצת בנייני ציבור ספורט ומסחר
הכל על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות בניה
מתחם ב' - יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מרכזי
מסחרי על ידי שינוייים ביעודי הקרקע.
קביעת מגבלות בניה והנחיות לעיצוב ארכיטקטוני.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
פארק מרכזי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40004חלק
40040חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/10/1993תאריך פרסום: 28/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4154. עמוד: 263. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/07/1993
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/06/1993
החלטה בדיון באישור תכנית19/04/1993
החלטה בדיון בהתנגדויות19/04/1993
פרסום להפקדה ברשומות15/10/1992תאריך פרסום: 15/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4048. עמוד: 102. שנה עברית: התשנג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/08/1992
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/1992תאריך פרסום בעיתון: 30/07/1992.
החלטה בדיון בהפקדה06/07/1992
קבלת תכנית05/04/1992