פארק מרכזי - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 118

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק מרכזי - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 118
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משצ"פ למבני ציבור מיוחד ולמתקן הנדסי, ע"י איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
ב. קביעת הנחיות וזכויות בנייה.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
פארק בן גוריון- בין הרחובות מורדי הגטאות בצפון, שדר' בני ברית במזרח, שדר' יצחק הנשיא בדרום ושדרות הנשיא ויצמן במערב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2065חלק12, 29
2068חלק194
2069חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3548. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/04/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות14/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 478. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה12/12/2005
קבלת תכנית29/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800114/01/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים80325/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501412/12/2005