פארק נופש משולב במתקנים לטהור שפכים.

תוכנית מי/ 656

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק נופש משולב במתקנים לטהור שפכים.
מספר: מי/ 656
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי א' לאזור נופש ספורט
ואגמים, משולב במתקנים הנדסיים לטיהור שפכים.
ב. שינוי מיקום שטח למתקנים הנדסיים והעברתו צפונה
ע"י שינוי יעוד מאזור מגורים ומבני ציבור למתקנים
הנדסיים.
ג. קביעת הוראות לבינוי ופיתוח בהתאם לנספח הבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהקרית ענבים

תיאור המיקום:
קואורדינטות אורך 750,161 -440,161
קואורדינטות רוחב 165,135 - 470,134
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29551חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 400שינויים בגבולות - קיבוץ קרית ענבים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/10/1991תאריך פרסום: 10/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3928. עמוד: 152. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/1991תאריך פרסום בעיתון: 15/09/1991.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/08/1991
החלטה בדיון באישור תכנית16/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות05/03/1989תאריך פרסום: 05/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3626. עמוד: 1799. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/1989תאריך פרסום בעיתון: 20/02/1989.
קבלת תכנית02/02/1989
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו02/02/1989
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה02/02/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/01/1989
החלטה בדיון בהפקדה05/07/1988