פארק נחל לכיש - מרחב תכנון מקומי אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק נחל לכיש - מרחב תכנון מקומי אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע תחןם השטח הציבורי הפתוח סביב נחל לכיש לצורך
פיתוחו כפארק ציבורי ולשנות בהתאם יעודי קרקע
וקביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
451חלק9
465חלק2, 6, 18-20, 35
466חלק2, 17, 28, 31, 34, 37, 41, 47-55, 57
467חלק1-3, 5-8, 11-16
469חלק10, 16, 38, 49
2061חלק3, 8, 111, 140
2062חלק1, 10, 20, 23
2076חלק38-58
2077חלק1, 163, 277-278
2451חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/1998
פרסום לאישור ברשומות13/07/1995תאריך פרסום: 13/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4319. עמוד: 4069. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 30/06/1995.
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/1981תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1981.
פרסום להפקדה ברשומות12/11/1981תאריך פרסום: 12/11/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2762. עמוד: 208. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1981
קבלת תכנית27/04/1981