פארק עירוני רמון

תוכנית 27/ 02/ 101/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק עירוני רמון
מספר: 27/ 02/ 101/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעודים מ: אזור מגורים, אזור מרכז עירוני, שטח ציבורי פתוח ושביל להולכי רגל ליעודים: יער נטע אדם קיים ( פארק עירוני ציבורי), שטח למתקנים הנדסיים, שטח ציבורי פתוח ודרכים, לצורך הקמת אזור פארק עירוני שמטרתו שיפור נוף, שיפור איכות הסביבה, נופש בחיק הטבע ויצירת עתודות קרקע במרכז האזרחי של מצפה רמון.
ב. קביעת שימושי קרקע ליעודים יער נטע אדם קיים ( פארק עירוני ציבורי), שטח למתקנים הנדסיים, שטח ציבורי פתוח ודרכים.
ג. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.
ד. הסדרת מצב סטאטוטורי למתקני התשתית בתכנית.
ה. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמצפה רמוןמצפה רמוןמצפה רמון

תיאור המיקום:
מקום: גבעת האנטנות רח': הר שגיא, שד' קק"ל ( דרך אילת),
דרך רמון.
גושים וחלקות: 39594 ( בהסדר), 39595 חלקה 44 ( חלק),
חלקה 47 ( חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39594חלק
39595חלק44, 47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית27/ 02/ 101/ 10שינוי לתוכנית מיתאר- אזור המרכזשינוי
תוכנית27/ 02/ 101/ 1בתי מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2006תאריך פרסום: 30/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5601. עמוד: 760. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/10/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית10/07/2006
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון במועצה הארצית28/07/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3128. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה26/07/2004
קבלת תכנית31/01/2002