פארק עירוני - שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק עירוני - שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לפארק עירוני, שוק קמעוני.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/05/1981תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1981. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1981.
פרסום לאישור ברשומות19/02/1981תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2694. עמוד: 1127. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/1980
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1980תאריך פרסום: 05/06/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2632. עמוד: 1800. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/1980תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1980. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1980. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1980
קבלת תכנית08/01/1980