פארק צפרות

תוכנית 2/ 02/ 101/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק צפרות
מספר: 2/ 02/ 101/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת פארק צפרות
ע"י קביעת יעודי קרקע שונים והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גושים: 40068, 40067 (לא מוסדרים)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40067חלק
40068חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/1997תאריך פרסום: 16/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4587. עמוד: 628. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים14/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1997.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/09/1997
החלטה בדיון באישור תכנית18/12/1995
פרסום להפקדה ברשומות02/07/1995תאריך פרסום: 02/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4316. עמוד: 3817. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה19/04/1993
קבלת תכנית08/04/1990