פארק שלמה המלך - שמעונים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק שלמה המלך - שמעונים
מספר: 7/ 02/ 305/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת פארק תיירותי, ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע לשטח שרותי תיירות ושצ"פ מיוחד,
וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות הבניה.
ב. שינוי יעוד משטח משולב נופש וספורט לאזור שירותי תיירות ולאזור שצ"פ מיוחד.
ג. הסדרת דרכים וחניות.
ד. מתן זכות בניה של 6000 מ"ר באזור שירותי תיירות.
ה. מתן זכות בניה של 5% משטח אטרקציות תיירותיות עבור מתקנים לאטרקציות, סככות צל ומבני שירות.
ו. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום: פארק חצרים- נ.צ. מרכזי 575500/173350
צפונית לקיבוץ חצרים, מועצה אזורית בני שמעון
גושים וחלקות: 100274/1 חלקי חלקות(28,19,8,7)
100257/2 חלקי חלקות (15,11,8,6,5,4,2)
שטח לא מוסדר הנמצא בתחום גוש שומה בני שמעון 40 חלקה 1 (חלק)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 2פארק חצריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 848. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים28/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/10/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית30/06/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית27/12/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 279. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/09/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה02/05/2005
קבלת תכנית01/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200502015/07/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים96323/10/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800915/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800630/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701217/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23006/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28827/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200500330/11/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים57028/11/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501214/11/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500502/05/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה