פארק תנכ"י - אטרקציות ומלונאות

תוכנית 6/ 02/ 271

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק תנכ"י - אטרקציות ומלונאות
מספר: 6/ 02/ 271
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. בליבת הפארק לקיים בשטח התכנית פארק משולב בו מתקיימת יחידת הארץ כטבעה, (מתקיימות המערכות הקיימות של צומח וחי) ובה משולבים פארק אטרקציות נושאי תנכ"י, אזור מלונאות לסוגיה.

ב. בחייץ מבודד הקפי שמירת נוף יער חורש ובוסתנים על על מרכיביו והיבטיו להנאת וטובת הציבור ע"י שמירת הערכים הטבעיים, הארכיאולוגיים וההיסטוריים הכלולים בו, תוספת אזור צמחיה "תנכי"ת" אזור פעילות של חיות "תכניות" (ספארי) ופעילות נופש בחיק הטבע כולל גולף.

ג. קביעת שימושי הקרקע והגבלות וזכויות בניה בהם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2005
קבלת תכנית06/08/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500611/07/2005