פארק תעשיה נצרת

תוכנית ג/ 9914

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק תעשיה נצרת
מספר: ג/ 9914
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי שטח חקלאי לשטח לפארק תעשיה על כל מרכיביו וחלוקתו למגרשים וקביעת הוראות בניה.
2. יעוד שטח למרכז מסחרי ,שירותים ומתקנים הנדסיים.
3. קביעת הוראות לפתוח השטח, טיפול נופי וגינון.
4. קביעת מגבלות, הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.
5. קביעת הוראות לאיכלוס,תפעול ואחזקה בשטח.
6. התווית דרכים ,חניות ואזורי פריקה וטעינה.
7. איחוד וחלוקה מחדש.
8. קביעת הנחיות לבינוי איכלוס וניהול מרכז מלאכה המיועד לקלוט שימושים חורגים מתוך העיר ובלבד ויעמדו בדרישות הסביבתיות והאדריכליות של התכנית, כגון: נגריות,מסגריות,מוצרי אלומיניום וכדומה.
9. פיתוח אזור בנייה ייצוגי לעיר נצרת.
10. הקמת אזור תעסוקה תוך קביעת תנאים סביבתיים ומופע ארכיטקטוני.
11. הקלה מקו בנין מדרך 79.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת

תיאור המיקום:
על כביש 79 בצומת הכניסה לנצרת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17507חלק24-29, 31-32
17610חלק1, 4-9, 11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4952שכונת הגליל, אום קובי נצרתשינוי
תוכניתג/ 2318תחנת דלק באזור צפורישינוי
תוכניתג/ 11056אזור תעשייה ריינהשינוי
תוכניתג/ 6784דרך מס' 79שינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות06/08/2003תאריך פרסום: 06/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5213. עמוד: 3712. שנה עברית: התשסג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/07/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות19/12/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2002תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 55. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון בהפקדה12/11/2001
קבלת תכנית14/05/1997