פארק תעשיה עומר- שלב ב'

תוכנית 14/ 02/ 100/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק תעשיה עומר- שלב ב'
מספר: 14/ 02/ 100/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה קיים ע"י
קביעת יעודי קרקע, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
אזור תעשיה - שלב ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38557חלק1
38558חלק2
100168חלק1, 3
100216חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2035. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון בהתנגדויות06/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/10/1999תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. עמוד: 690. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 09/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה11/05/1998
קבלת תכנית10/08/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200300106/01/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200200322/04/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200200211/02/2002