פארק תעשיה קיסריה - מגרש מס' 1007

תוכנית חפאג/ 1358

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק תעשיה קיסריה - מגרש מס' 1007
מספר: חפאג/ 1358
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח מגרש 1007 מיעוד לתעשייה ליעוד מבנים ומוסדות ציבור.

עיקרי ההוראות:
- קביעת שימושים לשטח מגרש 1007 ביעוד מבנים ומוסדות ציבור.
- קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהקיסריה .

תיאור המיקום:
פארק תעשיה צפוני , רח' חלמיש 5

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12408חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 322/ באזור תעשיה קיסריה שלב א, ב.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/2012תאריך פרסום: 09/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6374. עמוד: 2495. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5974. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2011. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/07/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה06/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/07/2009
קבלת תכנית31/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה