פארק תעשיה תרדיון, שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 10534

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק תעשיה תרדיון, שינוי למתאר.
מספר: ג/ 10534
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח פארק התעשיה תרדיון, יעוד שטח למרכז תעשיה ומסחר ושירותים ומבני ציבור שישתלבו באזור הקיים.
קביעת הוראות לשמירת איכות הסביבה ומינהלת הפארק.
התאמת הגבול הצפוני - מערבי של תרדיון לגבולות תכנית ג/ 12487 על ידי הקטנת שצ"פ לצידי מבנן 400.

עיקרי הוראות התכנית :-

1. קביעת הוראות לפתוח אזור התעשייה,טיפול נופי וגינון.
2. קביעת מגבלות,הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.
3. קביעת הוראות לאכלוס,תפעול ואחזקה באזור התעשייה.
4. יעוד שטח למרכז תעשיה מסחר ושירותים.
5. יעוד שטח למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון עם חתימת אישור סמנכ"ל לתכנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
פארק תעשיה תרדיון.
צמת הכבישים 805 ו- 784.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19276חלק7, 12, 17
19277חלק11-21, 231, 22, 24-25, 27
19278חלק1-3, 10-124
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5302דרך מס' 805, קטע יובלים אשחרשינוי
תוכניתג/ בת/ 169מרכז תעשייתי תרדיון.שינוי
תוכניתג/ בת/ 247פארק תעשיה תרדיון, מבנן 400, שינוי לתכנית מג / 6033.שינוי
תוכניתג/ 6033מרכז תעשייה תרדיוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1395.
פרסום לאישור בעיתונים13/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/12/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות09/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/05/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2564. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1998
קבלת תכנית04/03/1998