פארק תעשיה - "עוז - שלום" - שמעונים

תוכנית 7/ 02/ 303/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק תעשיה - "עוז - שלום" - שמעונים
מספר: 7/ 02/ 303/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע יעודי ושימושי קרקע מפורטים בתחום התכנית.
ב. לשמש בסיס להוצאת היתרי בניה כחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
827חלק2-22, 28
829חלק10-13, 21-351-9, 14-20
830חלק17-39
851חלק8-134-7, 14, 16-23, 25-29, 52-59, 68-69
854חלק6, 17-261, 5, 7, 13-16, 27-46
855חלק12-9, 17
867חלק1-6, 12, 14-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
קבלת תכנית18/11/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600610/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501105/12/2005