פארק תעשיות עומר - מגרש 37

תוכנית 14/ 03/ 119

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק תעשיות עומר - מגרש 37
מספר: 14/ 03/ 119
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת שטחי שרות על שטחי השרות הקבועים בתכנית 14/בת/ 20.
ב. העברת שטחים ממפלסים מתחת מפלס הכניסה אל מפלסים
שמעל מפלס הכניסה.
ג. תוספת קומות על מספר הקומות שנקבע בתכנית 14/ בת/ 20
ושינוי גובה הבניינים בהתאם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
מקום: השטח הכלול בתכנית נמצא ממערב לדרך
מס' 60, בפארק תעשיה עומר, בסמוך לרחוב עומרים
ורחוב ניצנים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38581חלק60, 70
38582חלק5, 14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ בת/ 20פארק תעשיות -עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3850. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים23/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3550. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2003
קבלת תכנית03/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400906/12/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301317/11/2003