פארק תעשיות ''ספירים'' ואזור מוניציפאלי שער הנגב מזרח - מס' קודם 7/ מק/ 2140

תוכנית 7/ 02/ 303/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק תעשיות ''ספירים'' ואזור מוניציפאלי שער הנגב מזרח - מס' קודם 7/ מק/ 2140
מספר: 7/ 02/ 303/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי הוראות בנושא טרנספורמציה לחשמל וביתן שומר.
2. שינוי קו בנין לטרנספורמציה, לחניה ולביתן שומר בחזית קדמית.
3. שינוי הוראות בינוי.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחי שירות לחדרי טרנספורמציה ולביתן שומר.
2. הוראות ויעודים על פי תוכניות 7/בת/22 ;10/303/02/7 ; 20/303/02/7 יחולו. במקרה של סתירה בין התוכניות תגבר תוכנית זו.
3. שנוי בקו בנין קדמי לטרנספורמציה לחשמל, שינוי בהוראת חשמל
4. שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי, ותוספת הוראות בינוי לביתן שומר.
5. הוראות בדבר חניה בתחום המגרשים.
6. שינוי הוראות בדבר פיתוח ותוספת הוראות לבניה ירוקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית: שער הנגב
פארק תעשיה "ספירים" ואזור מוניציפאלי שער הנגב מזרח
קואורדינטה X 162,300
קואורדינטה Y 602,654

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
979חלק23, 26, 32-33, 35-36, 40, 46-50
1888חלק122
1889חלק47, 73, 77, 81, 88, 90, 92, 94, 96, 133-13463, 66, 69, 98, 100, 102, 104, 106, 112, 127, 132, 135, 144
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ בת/ 22אזור תעשיה שער הנגב- מזרחשינוי
תוכנית7/ 02/ 303/ 10פארק תעשיה שער הנגבשינוי
תוכנית7/ 02/ 303/ 20קרית חינוך שער הנגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/09/2011
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6289. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית12/08/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה16/05/2011
קבלת תכנית01/08/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית