פארק ''סיירת שקד'' נחל אופקים

תוכנית 7/ 03/ 357

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק ''סיירת שקד'' נחל אופקים
מספר: 7/ 03/ 357
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הנחיות למניעת פגיעה בגשר הברזל הקיים.
ב. קביעת יעודי השטח כציבורי פתוח.
ג. קביעת שטחי נטיעות, דרך גשה ואיתור מוקדים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100209חלק
100210חלק
100211חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. עמוד: 395. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1987
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1986תאריך פרסום: 25/12/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3412. עמוד: 895. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים25/12/1986תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1986.
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1986
קבלת תכנית29/09/1986