פארקים תת ימיים ושוניות מלאכותיות - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 95

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארקים תת ימיים ושוניות מלאכותיות - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 95
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנית אב כוללת להסדרת האתרים והתנאים להקמת שוניות
מלאכותיות ופארקים תת-ימיים במרץ אילת.
תכנית זו תהווה נספח מנחה בתמ"א / 13 לחופי מפרץ אילת.
2. לפתח אטרקציות תת ימיות, מחומרים ידידותיים לסביבה הימית,
שיהו מוקד משיכה לצוללים ומשנרקלים.
3. להוריד את מספר המבקרים מהשונית הטבעית לצמצם את הפגיעה בה.
4. ליצור בתי גידול חדשים לבלעי חיים ימייים, בצורה מבוקרת,
תוך הימנעות מפגיעה במשאבי הטבע הקיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40042כל הגוש
40043כל הגוש
40044כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2009
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא הוגש תסקיר05/01/2009
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה11/08/2003
קבלת תכנית04/08/2002