פגיעה במקרקעין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 904/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: פגיעה במקרקעין
מספר: 904/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פגיעה במקרקעין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16697חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/12/2011