פונדק מעיין, מושב שדה תרומות

תוכנית ג/ 17202

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פונדק מעיין, מושב שדה תרומות
מספר: ג/ 17202
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
ביטול תכנית ג/ 7042 (מאושרת).
שינוי ייעוד קרקע משטח מסחרי לשטח חקלאי .
שינוי ייעוד קרקע משטח המיועד לדרך קיימת לשטח חקלאי .
שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מסחרי.
שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לדרך גישה .
שינוי קווי בניין ואחוזי בנייה .
הגדרת קו הבניין הנדרש מדרך 90 בפועל (מתוכננת) .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותשדי תרומות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23013חלק17-18, 20
23014חלק2-10, 32, 34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/08/2010
החלטה בדיון בוולק"ח02/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/11/2007
קבלת תכנית17/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29402/11/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200800227/02/2008