פונדק צומת שזפון

תוכנית 12/ 03/ 142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פונדק צומת שזפון
מספר: 12/ 03/ 142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח להקמתו של פרוייקט פונדק צומת שיזפון.
ב. יעוד שטחים ל-
1. תחנת דלק.
2. אזור מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשזפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4797. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית04/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1984תאריך פרסום: 31/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3143. עמוד: 923. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/1984תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1984. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1984. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1984.
החלטה בדיון בהפקדה04/07/1983
קבלת תכנית19/05/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800704/08/2008