פוריה כפר עבודה מתחם מזרחי c

תוכנית ג/ 13349

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פוריה כפר עבודה מתחם מזרחי c
מספר: ג/ 13349
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.בשינוי יעוד למגורים הסדרת מגרשי המגורים והדרכים בישוב הקיים.
ב. הגדרת הוראות עיצוב אחידוץ לכל ישוב
ג. הסדרת דרכים באזור הישוב הישן
ד. שינוי יעוד למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןפוריה-כפר עבודה
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15161חלק1, 3
15326חלק18, 22-33, 37-4316-17, 19-21, 34, 44, 46-47, 49, 66
17361חלק26, 60-61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 148כפר עבודה פוריהשינוי
תוכניתג/ 4668חלוקת מגרשים לבניה פוריהשינוי
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5035. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים21/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2006. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית03/01/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות03/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2004. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2004תאריך פרסום: 27/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5308. עמוד: 3256. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/03/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2003
קבלת תכנית29/07/2002