פוריה

תוכנית ג/ 170

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פוריה
מספר: ג/ 170
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איזורי פיתוח של דרך מס' 34 ופיתוח מקום להבראה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןפוריה-כפר עבודה

תיאור המיקום:
ישוב: פוריה-כפר עבודה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15160כל הגוש
15161כל הגוש
15306חלק
15319חלק
15320חלק
15321חלק
15346כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/04/1954תאריך פרסום: 01/04/1954. מס' ילקוט פרסומים: 340. שנה עברית: התשיד .
פרסום להפקדה ברשומות01/04/1954תאריך פרסום: 01/04/1954. מס' ילקוט פרסומים: 340. עמוד: 813. שנה עברית: התשיד .
פרסום לאישור בעיתונים12/12/1953תאריך פרסום בעיתון: 12/12/1953.
החלטה בדיון באישור תכנית07/10/1953
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1953
קבלת תכנית18/12/1952