פטור למקום חניה

בקשה ועדה מקומית 3643/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור למקום חניה
מספר: 3643/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומה: קרקע, לחזית, בשטח של 32.14 מ"ר, שטח הדירה לאחר התוספות יהיה 120.98 מ"ר שינויים פנימיים הכוללים: הריסת קירות פנימיים.
"לאשר את הבקשה לפטור מהסדרת מקום חניה נוסף עבור דירה ששיטחה להרחבה הינו עד 121 מ"ר בכפוף לאישור הוועדה המחוזית".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובני אפרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק653
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6020/11/2007