פטור מדרישה בהחלטת רשות רישוי

בקשה ועדה מקומית 3597/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מדרישה בהחלטת רשות רישוי
מספר: 3597/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר פטור מהדרישה בהחלטת רשות הרישוי מתאריך 7.11.05 לחיזוק המבנה ע"פ תמ"א 38 - כפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופטאי יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6769חלק80
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4808/05/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4629/01/2006