פטור מדרישת חניה, שינויים פימיים וחלוקה מחדש קהילת לבוב

בקשה ועדה מקומית 3562/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מדרישת חניה, שינויים פימיים וחלוקה מחדש קהילת לבוב
מספר: 3562/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור פטור מדרישת חניה לטיפוס b\1.
שינויים פנימיים הכוללים: חלוקה מחדש, הוספת קומה נוספת ליחידה האמצעית בבנין מגורים עם 4 יח"ד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקהילת לבוב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק276
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4010/10/2004