פטור מהכנת תוכנית מפורטת לבנית מפטמה

בקשה ועדה מקומית 2/ 15365

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור הקלה מתכנית
שם: פטור מהכנת תוכנית מפורטת לבנית מפטמה
מספר: 2/ 15365
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מפטמה + מחסן חקלאי + מרכז מזון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר קישכפר קיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15365חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200116/01/2012