פטור מהסדר חניה בברכיהו הנקדן 4

בקשה ועדה מקומית 3586/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מהסדר חניה בברכיהו הנקדן 4
מספר: 3586/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור פטור מהסדר חניה בהתחשב בכך שפתרון החניה הפיזי שנקבע בנספח הבינוי אינו מתבצע בשלב זה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוברכיהו הנקדן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק415
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4425/09/2005