פטור מהסדר חניה בחנינא בן דוסא 26

בקשה ועדה מקומית 3604/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מהסדר חניה בחנינא בן דוסא 26
מספר: 3604/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"לאשר פטור מהסדר חניה עבור 2 יחידות נוספות באישור הוועדה המחוזית, שכן מדובר בבנין לשימור ובעבר ניתן פטור ע"י הוועדה המחוזית".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוחנינא בן דוסא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7071חלק51
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5210/09/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5106/08/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5016/07/2006