פטור מהסדר חניה בקהילת ורשה 52

בקשה ועדה מקומית 3587/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מהסדר חניה בקהילת ורשה 52
מספר: 3587/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור פטור מהסדר חניה באישור הוועדה המחוזית, בהתחשב בכך שפתרון החניה הפיזי שנקבע בנספח הבינוי אינו מתבצע בשלב זה, כפוף לרשום הערה לפי תקנה 27 לתקנון המקרקעין על השטח המיועד לחניה עתידית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקהילת ורשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק258
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4425/09/2005