פטור מהסדר חניה ברחוב בן זבארה 7 תל אביב

בקשה ועדה מקומית 3578/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מהסדר חניה ברחוב בן זבארה 7 תל אביב
מספר: 3578/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור פטור מהסדר חניה בהתחשב בכך שפתרון החניה הפיזי אינו יכול להתאשר כפי שהוגש ויינתן בבוא העת, כאשר 75 אחוז מדיירי המגרש ירחיבו את דירותיהם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן זבארה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק413
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4303/07/2005