פטור מהסדר חניה ברח' הירקון 90 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3611/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מהסדר חניה ברח' הירקון 90 ת"א
מספר: 3611/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור פטור מחניה באישור הוועדה המחוזית ופטור ממערכת סולרית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהירקון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6905חלק69
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5106/08/2006